Villa Hästevik:

Väggtäckning med VM ZINC (antrazink kulör) med "ramdome"mönster, i bredder 30 40 &50 cm

Entretak Eriksberg: lister på sarg med Plannja PL20


                                                          täckning av villa utan för Uddevalla