Flera utförda arbeten

Entretak Eriksberg: lister på sarg med Plannja PL20

 

SURTE PLÅT AB

Villa Hästevik:

Väggtäckning med VM ZINC (antrazink kulör) med "ramdome"mönster, i bredder 30 40 &50 cm

täckning av villa utan för Uddevalla

 

Copyright Surte Plåt AB 2013 © All Rights Reserved